Geri 1709 – EUREKA-EUROSTARS / TÜBİTAK

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Personel Giderleri Sermaye şirketleri, Yükseköğretim kurumları, Kamu araştırma merkez ve enstitüleri, Eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları. Büyük ölçekli kuruluşlar %60, KOBİ'ler için %75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür. - Değişiklik göstermektedir.
Personel Giderleri Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler
Seyahat giderleri Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler
Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler
Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler
Malzeme ve sarf giderleri Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler
Genel gider Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler (Uluslararası Eurostars projesinde koordinatör olması durumunda %20, bunun dışındaki sermaye şirketleri için %10)

Projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.