Geri İZKA-KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI / KALKINMA AJANSLARI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Kurumların sunduğu hizmetlerin dijitalleşmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması, kurumlarda beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve teknoloji tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılması Kamu kurum ve kuruluşları,Belediyeler ve belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,Belediye şirketleri,Kamu işletmeleri ve başvuru sahibi İzmir il sınırları içinde kurulmuş olmalıdır. Destek oranı %50 hibe niteliğindedir. Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 30.000.000 TL’dir. Son başvuru tarihi 30/09/2022
Akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler

Kurumların sunduğu hizmetlerin dijitalleşmesine yönelik gerekli altyapınınoluşturulması, kurumlarda beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve teknoloji tabanlıuygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.