Geri BEBKA-BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ KAYNAK ÇAĞRISI VE MALİ DESTEK PROGRAMI / KALKINMA AJANSLARI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Teknoloji tabanlı, yenilikçi ve yaratıcı iş modeline sahip girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapılabilecektir. Hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimlere yatırım yapılması öncelikli görülmektedir. Girişim Sermayesi Fon Yöneticileri Ajans bölge dışında kurulacak fonlara, toplam taahhüt büyüklüğünün azami %25, Bölgede kurulacak fonlara azami %50 oranında katılım sağlayacaktır. Destek miktarı 5.000.000-30.000.000 TL arasındadır. Son başvuru tarihi 30/09/2022

Girişim sermayesi fonları ile Bölgede yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması sağlanarak girişimlerin finansmana erişiminin artırılması ve böylece girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.