Geri YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER DESTEK PROGRAMI / KOSGEB

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Kuruluş Desteği Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler, sanatçı tanıtma kartı verilen işletmeler, Sahibi Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan işletmeler Destek oranı %75’tir. Desteğe göre değişiklik göstermektedir. Ön başvuru tarihi: 24.06.2022 – 22.07.2022 Program başvuru tarihi: 15.08.2022 – 02.09.2022 / Program süresi 1 yıldır.
İşletme ve yetiştirme desteği Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler
Makine ve teçhizat desteği Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler
Tanıtım ve pazarlama desteği Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler

Programının amacı, kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.