Geri TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI / TİCARET BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri Türkiye'de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım, blok zincir yazılım, yapay zekâ, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri - - Sürekli aktif.
Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler
E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Destekleri Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler

Desteğin amacı; şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.