Geri YURT DIŞI LOJİSTİK DAĞITIM AĞLARININ DESTEKLENMESİ / TİCARET BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Yurt dışında kiralanan veya üçüncü parti lojistik (3PL) hizmetlerinin satın alındığı Ticaret Bakanlığınca uygun; cep depolar ve tesislerin vergi/resim/harç,brüt kira,ruhsat ve izin giderleri Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği; kamu kurum ve kuruluşları, sektörel çatı kuruluşları, ilgili ülkede en az 5.000 metrekare depo alanına sahip Türk sermayeli şirketler Desteğe göre değişiklik göstermektedir. Desteğe göre değişiklik göstermektedir. Sürekli aktif.
Yurt dışında ilk kez kurulan tesislerin ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini teminen bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının, cep depoların ve bu ağın işletilmesine yönelik kurulum, destek, bakım, bilişim sistemleri, teknik Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler
YLDA için yurt dışında yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler
YLDA’da yurt dışında istihdam edilen, nitelikleri Ticaret Bakanlığı'na uygun en fazla 10 kişinin brüt ücretleri Avrupa Birliği Üye Devletleri, Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler, Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler, Düşük ve orta gelirli ülkeler

Desteğin amacı; ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Dökümanlar

  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.