Geri YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI / KOSGEB

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Elektrik motorları etüt hizmeti KOBİ’ler, 6102 Sayılı Kanuna Tabi Kooperatifler %100 2500 TL Destek programının süresi 2 yıldır.
Elektrik motorları değişim giderleri KOBİ’ler , 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler %75 100.000 TL Destek programının süresi 2 yıldır.
Enerji etüt hizmeti KOBİ’ler , 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler %75 30.000 TL Destek programının süresi 2 yıldır.
Verimlilik artırıcı giderler KOBİ’ler , 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler %40 400.000 TL Destek programının süresi 2 yıldır.

Programın amacı, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Program kapsamında; elektrik motorları etüt hizmeti desteği, elektrik motorları değişim giderleri desteği, enerji etüt hizmeti desteği ve verimlilik artırıcı giderler desteği olmak üzere dört çeşit destek bulunmaktadır.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • İÇERİK
  • UYGULAMA ESASLARI
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.