Geri DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNİN DESTEKLENMESİ / TİCARET BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri 50.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, yıllık en fazla 200.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri 50.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir Sürekli Aktif
Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %60 Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dâhil) ilişkin giderleri, yıllık en fazla 200.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %60 Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, yıllık en fazla 400.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %60 Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları, birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları Sürekli Aktif
 Tercümanlık Hizmetleri ile Yurt Dışından Getirilen Hastaların Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti aylık brüt ücretleri yıllık en fazla 25.000 ABD Doları tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri 50.000 ABD Doları Sürekli Aktif
 Tercümanlık Hizmetleri ile Yurt Dışından Getirilen Hastaların Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere Tarifeli uçak seferi 1000 ABD Doları, Tarifesiz uçak seferi 200 ABD Doları Sürekli Aktif
Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Yurt dışından davet edilen temsilcilerin yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, program başına en fazla 50.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran 100.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Pazara Girişin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Reklamlar ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Pazara Girişin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri 100.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik komisyon bedelleri 100.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri yıllık en fazla 50.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 adet personelin aylık brüt ücretleri personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %20 Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri film başına 200.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için en fazla 100.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %70 Ticaret ve alım heyeti programlarında tanıtım ve organizasyon giderleri; program başına en fazla 150.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %75 İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %75 Yol ve konaklama dâhil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Dolar Sürekli Aktif
Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %70 Kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, yıllık en fazla 300.000 AB Sürekli Aktif
Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %70 Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları yıllık en fazla 500.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %70 Yurt dışında açtıkları birimlerin brüt kira giderleri yıllık en fazla 300.000 ABD Dolar Sürekli Aktif
Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %70 Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri en fazla 100.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %70 Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamalar en fazla 300.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %70 TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler en fazla 200.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Bireysel Katılımların Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri en fazla 15.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %50 İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında en fazla 15.000 ABD Doları Sürekli Aktif
Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar %75 İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 120.000 ABD Doları Sürekli Aktif

Desteğin amacı; Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • KARAR
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.