Geri DAHİLDE İŞLEME REJİMİ / TİCARET BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Şartlı muafiyet sistemi Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar - Üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir. SÜREKLİ AKTİF
Geri ödeme sistemi Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar - Serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. SÜREKLİ AKTİF

Desteğin amacı; Dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirme ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • KARAR
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.