Geri İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNE UYGULANAN TEŞVİK VE MUAFİYETLER / TİCARET BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcılar İhtisas Serbest Bölge Tüzel Kişiliği,İhtisas Serbest Bölgelerinde yer alan işletmeler %50 İstihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları SÜREKLİ AKTİF
İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcılar İhtisas Serbest Bölge Tüzel Kişiliği,İhtisas Serbest Bölgelerinde yer alan işletmeler %50 Kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları yıllık en fazla 75.000 ABD doları SÜREKLİ AKTİF
Bölge işleticileri İhtisas Serbest Bölge Tüzel Kişiliği,İhtisas Serbest Bölgelerinde yer alan işletmeler %50 Sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 desteklenir SÜREKLİ AKTİF

Desteğin amacı, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • KARAR
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.