Geri ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KATILIMCILARINA SAĞLANAN TEŞVİKLER / SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Parsel Tahsislerinde İndirimli Bedel Uygulaması OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELER %100 OSB’lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine imkân sağlamaktadır. 05.06.2021
Arsa ve İşyeri tahsisinde KDV İstisnası OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELER %100 MUAF SÜRESİZ
Arsa tahsisinde Damga Vergisi İstisnası OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELER %100 MUAF SÜRESİZ
Arsa tahsisinde Tapu Harcı İstisnası OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELER %100 MUAF SÜRESİZ
İnşaat ve Yapı Kullanma İzin Harçlarından İstisna OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELER %100 MUAF SÜRESİZ
Emlak Vergisi İstisnası OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELER %100 MUAF SÜRESİZ
Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELER %50 %50 indirimli uygulanır SÜRESİZ
Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlara sağlanan avantajlar OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELER - OSB içerisinde gerçekleştirilmeleri halinde Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği unsurlarından bir alt bölgede geçerli olan oran ve üst limitlerde yararlanabilir. SÜRESİZ

Yararlanıcılar; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescil edilen organize sanayi bölgeleri katılımcıları Katılımcı: OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracı.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • YÖNETMELİK
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.