Geri TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM (TÜR) BELGESİ DESTEĞİ / SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM DESTEĞİ Teknoloji merkezi işletmeler,Ar-Ge merkezleri,Kamu kurum ve kuruluşları,Kanunla kurulan vakıflar,Sanayiciler,Girişimciler,KOBİ’ler - Piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgelerdir. SÜREKLİ AKTİF

TÜR Belgesi; Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgelerdir.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • KANUN
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.