Geri YURT DIŞI TURİZM FUARLARINA KATILIMIN VE TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Yurtdışı turizm fuarlarına katılım destekleri TİCARİ İŞLETMELER,BİRLİKLER/ DERNEKLER %50 Yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50’si ödenir. Bu miktar her fuar için 20.000 (yirmibin) ABD Dolarını geçemez. SÜREKLİ
Yurtdışı turizm fuarlarına katılım destekleri TİCARİ İŞLETMELER,BİRLİKLER/ DERNEKLER %50 Yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50’si ödenir. Bu miktar her fuar için 10.000 (onbin) ABD Dolarını geçemez SÜREKLİ
Yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için destekler TİCARİ İŞLETMELER,BİRLİKLER/ DERNEKLER %50 Ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10.000 (onbin), grup faaliyetlerinde 25.000 (yirmibeşbin) ABD Dolarını geçemez. SÜREKLİ
Yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için destekler TİCARİ İŞLETMELER,BİRLİKLER/ DERNEKLER %50 Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 40.000 (kırkbin), grup faaliyetlerinde 150.000 (yüzellibin) ABD Dolarını geçemez. SÜREKLİ
Yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için destekler TİCARİ İŞLETMELER,BİRLİKLER/ DERNEKLER - Mali yıl içinde yapılacak ödemeler toplamı, bireysel işletmeler için 150.000 (yüzellibin), grup faaliyetlerinde 750.000 (yediyüzellibin) ABD Dolarını geçemez. SÜREKLİ

Destek Alanları ve Yararlanma Şartları: Yurtdışı turizm fuarlarına katılım destekleri, Yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için destekler şeklindedir.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.