Geri KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Taşınmaz mal tahsisi Kültür Girişimi ve Kültür Yatırımı Belgesine sahip yatırımcılar, yerli veya yabancı tüzel kişiler (şirket, vakıf, kooperatif) - Bakanlığa tahsis edilen taşınmazlardan Bakanlıkça uygun görülenler bedeli karşılığında yatırımcı ve girişimcilere kiralama, irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi yoluyla kullandırılabilir. SÜREKLİ
Gelir vergisi stopajı indirimi Kültür Girişimi ve Kültür Yatırımı Belgesine sahip yatırımcılar, yerli veya yabancı tüzel kişiler (şirket, vakıf, kooperatif) - Yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla %25’i oranında uygulanır SÜREKLİ
Sigorta primi işveren payı indirimi Kültür Girişimi ve Kültür Yatırımı Belgesine sahip yatırımcılar, yerli veya yabancı tüzel kişiler (şirket, vakıf, kooperatif) - Yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla %25’i oranında uygulanır. SÜREKLİ
Enerji desteği Kültür Girişimi ve Kültür Yatırımı Belgesine sahip yatırımcılar, yerli veya yabancı tüzel kişiler (şirket, vakıf, kooperatif) %20 Beş yıl süreyle yüzde yirmi oranında uygulanır. SÜREKLİ
Su bedeli indirimi uygulaması Kültür Girişimi ve Kültür Yatırımı Belgesine sahip yatırımcılar, yerli veya yabancı tüzel kişiler (şirket, vakıf, kooperatif) - Yörede uygulanan en düşük tarife uygulanır. SÜREKLİ

Kültür Girişimcisi ve Kültür Yatırımcısı Belgesi almış tüzel kişiliklere İndirim, teşvik, taşınmaz mal tahsisini içeren destek unsurları sunulmaktadır.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.