Geri KÜLTÜR MERKEZLERİ DESTEĞİ / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Kültür merkezi / evi yapım işi Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunmak isteyen tüm kamu kurum ve kuruluşları. %50 İhaleye çıkılarak yaptırılan işlerde, KDV hariç sözleşme bedelinin %50’sini desteklemektedir. SÜREKLİ
Kültür merkezi / evi yapım işi Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunmak isteyen tüm kamu kurum ve kuruluşları. %50 İhaleye çıkılmadan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendi imkânları ile yapılan işlerde, işin tamamını kapsayan KDV hariç yaklaşık maliyet bedelinin %50’sini geçmeyecek şekilde desteklenmektedir. SÜREKLİ

Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamak. Başvuru Koşulları • Yardım talebine konu alan Kültür Merkezi/Evi projelerinin Bakanlığımız kriterlerine uygun olması, • Destek kararı verilen yatırım projelerine ödenek aktarılabilmesi için yatırım projesinin en az %50 oranında fiziki gerçekleşmesinin tamamlanmış olması, • Destek verilmesi kararlaştırılan proje ile ilgili olarak, söz konusu desteğe ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen, Bakanlığımızca hazırlanan protokolün taraflarca imzalanması.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.