Geri FİKRİ MÜLKİYET VE KÜLTÜR ENDÜSTRİLERINE YÖNELİK DESTEKLER / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre

Destek Alanları ve Yararlanma Şartları: -Fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ve projeler, -Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik faaliyetler ve projeler desteklenmektedir. -Proje sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi; tüzel kişi ise tüzel kişiliğin oluşumuna dair ilgili makamlarca onaylanmış belge ile yetkililerin imza sirküleri, -Vergi ve SGK prim borcu bulunmadığına dair yetkili makamlardan alınan belgeler, -Destek başvuruları, başvuru sahibine ilişkin bilgiler ile projenin amacı, kapsamı, süresi, bütçesi gibi unsurları içeren başvuru formu ve aşağıda belirtilen belgelerden oluşan proje başvuru dosyasının Genel Müdürlüğe sunulması suretiyle yapılır. -Yabancı dilde olan belgelerin, yeminli tercüman tarafından yapılmış veya bir kamu kurumunca onaylanmış tercümesi gerekmektedir. Destek Alt ve Üst Limit / Oranı : Sağlanacak destek miktarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %80’ini aşamaz.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.