Geri AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIM VE DİZİLERİN TEŞVİK EDİLMESİ / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIM VE DİZİLERİN TEŞVİK EDİLMESİ Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar %20 Teşvik ödülü Üst Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının parasal tutarı toplamının %20'sini (yüzde yirmisini) aşmamak kaydıyla, Üst Kurul bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Sürekli - Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca Temmuz ayı içerisinde yapılacak duyuruyu takiben başvuruda bulunur.

Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri teşvik edilmektedir.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.