Geri SİNEMA FİLMLERİNİN DESTEKLENMESİ / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
Animasyon Film Yapım Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %100 Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar desteklenebilir SÜREKLİ
Belgesel Film Yapım Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %50 • Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50’sine kadar desteklenebilir SÜREKLİ
Çekim Sonrası Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %50 • Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50’sine kadar desteklenebilir. SÜREKLİ
Dağıtım ve Tanıtım Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %50 • Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50'sine kadar desteklenebilir SÜREKLİ
Dizi Film Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri - Destek verilebilecek en yüksek tutar her yıl bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenir. SÜREKLİ
İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %50 Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50'sine kadar desteklenebilir. SÜREKLİ
Kısa Film Yapım Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %100 Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar desteklenebilir SÜREKLİ
Ortak Yapım Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %50 Destek tutarı, yerli ortak yapımcının toplam bütçedeki finansal katkı payının %50’sinden fazla olamaz. SÜREKLİ
Proje Geliştirme Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %50 Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50'sine kadar desteklenebilir SÜREKLİ
Senaryo ve Diyalog Yazım Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %100 Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar desteklenebilir. SÜREKLİ
Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %50 Başvurular toplam bütçenin %50'sine kadar desteklenebilir. SÜREKLİ
Yerli Film Gösterim Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %30 Yıllık destek tutarı, sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın %30’unu aşamaz SÜREKLİ
Yabancı Film Yapım Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %30 Destek tutarı, ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın %30’unu aşamaz. SÜREKLİ
Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği Senaryo yazarı • Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri %100 Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar desteklenebilir. SÜREKLİ

Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafından destek türlerine göre Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi suretiyle yapılır. Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları toplantı gündemine alınmaz. Aynı başvuru döneminde aynı destek türünde birden fazla destek başvurusu yapılamaz. Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alamaz Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.