Geri KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI / KOSGEB

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
YATIRIM KOBİLER - KOSGEB desteği ile işini kurmuş olan faal Girişimci İşletmelere işletme ve/veya makine-teçhizat kredilerinde 50.000 TL kredi üst limiti içerisinde asgari 10 puanlık faiz/kâr payı desteği verilmektedir Program acil destek kredisi dışında sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir.
YATIRIM KOBİLER - Girişimci işletmenin kadın, genç, engelli, birinci derecede şehit yakını veya gazi tarafından kurulması halinde kredi üst limiti 70.000 TL olarak uygulanmaktadır. Program acil destek kredisi dışında sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir.
YATIRIM KOBİLER - Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelerin işletme ve/veya makine-teçhizat kredilerinde 500.000 TL kredi üst limiti içerisinde asgari 12 puanlık faiz/kâr payı desteği verilmektedir. Program acil destek kredisi dışında sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir.

Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet edebilirliklerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmelerini sağlamaktır. Program ile banka tarafından KOSGEB’e kayıtlı işletmelere kullandırılacak işletme, makine-teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına imkanlar dahilinde destek verilmektedir.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • WEB SİTESİ : Git
  • Video : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.