Geri TEK PAZAR PROGRAMI AVRUPA İŞLETMELER AĞI ÇAĞRISI / AB DESTEKLERİ

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
TEK PAZAR PROGRAMI AVRUPA İŞLETMELER AĞI ÇAĞRISI Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olması, Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması, AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil) AB dışı ülkeler - Bu çağrı için 164.500.000 avro program bütçesi belirlenmiştir. ÇAĞRIYA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTEDİR.

KOBİ'lerin fırsatlardan yararlanması, Tek Pazar içinde karşılaşabilecek engelleri aşmaları ve Tek Pazar dışında uluslararasılaşma ve ihracat yapmalarının desteklenmesi; KOBİ'lerin üçüncü ülkelerle yürürlükte olan AB Serbest Ticaret Anlaşmalarından en iyi şekilde yararlanmaları için destek verilmesi; KOBİ’lerin sürdürülebilir iş uygulamaları, dijitalleşme ve daha dayanıklı hale gelmelerinin desteklenmesi; Avrupa Küme İşbirliği Platformu aracılığıyla KOBİ’ler arası sinerjilerden yararlanılması kümeler arası ağlarla bağlantı oluşturulması; KOBİ'lerin öğrenme ve gelişme, beceri ve kapasite geliştirmelerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Dökümanlar

  • BİLGİ NOTU
  • SUNUM
  • WEB SİTESİ : Git

Teşvik sihirbazı ile ilgili görüş öneri ve isteklerinizi buradan bize iletebilirsiniz.