Geri SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI / TÜBİTAK

Dökümanlar

  • Bilgi Notu
  • Uygulama Esasları
  • Web Site : Git

Destek Unsuru Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Tutarı Destek Süre
İSTİHDAM KOBİLER %75 ÜST LİMİT YOKTUR. 3 Yıl
YAZILIM ALIMI En az 15 tam zaman arge personeli istihdam eden şirketler
MAKİNE/TECHİZAT ALIMI En az 15 tam zaman arge personeli istihdam eden şirketler
DANIŞMANLIK En az 15 tam zaman arge personeli istihdam eden şirketler
ULAŞIM En az 15 tam zaman arge personeli istihdam eden şirketler
İSTİHDAM BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER %60 ÜST LİMİT YOKTUR. 3 Yıl
YAZILIM ALIMI En az 15 tam zaman arge personeli istihdam eden şirketler
MAKİNE/TECHİZAT ALIMI En az 15 tam zaman arge personeli istihdam eden şirketler
DANIŞMANLIK En az 15 tam zaman arge personeli istihdam eden şirketler
ULAŞIM En az 15 tam zaman arge personeli istihdam eden şirketler
  • Telif Hakkı © Adana Sanayi Odası, 2017, Adana